2020

 

4-1-2020 Nieuwjaar schieting

Nieuwjaar schieting

De hoofdman heet iedereen welkom en wenst iedereen een gelukkig en gezond 2020 toe. Daarna wenst hij ieder een succesvol schutters jaar.

Er volgt een toast met een glas cava en de prijsschieting begint.

 

Prijs / Geld schieting. Nieuwjaar-schieting  
             
             
             
Aantal schutters   24      
             
De prijzen van 2x hoog spel Prosecco (10 flesjes).  
geschonken door onze kantine beheerder Norbert van Daele.
Waarvoor onze dank.        
             
Van het Gilde een volle wip flesjeswijn.    

 

11-01-2020 Koningschieting Jeugd.

 

De Koningsvogel werd met het 2e schot  

geschoten door Thies van de Rotten.

Een hele mooie prestatie proficiat Thies.

                          Jeugd koning L 2020

Daarna was er een mooie en gezellige prijsschieting,

er werden 15 prijzen ter beschikking gesteld door het Gilde

zilververen taartvorkjes, mokken met het wapen van het Gilde en

gegraveerde glazen waarop schutters afgebeeld staan die zowel de

staande-wip als de liggende-wip disciplines afbeelden.

Allen bedankt voor de opkomst en de gezellige avond.           

 

                 24-1-2020

Koningschieting - Senioren 2020

 

De Koningsvogel werd in de eerste ronde door

Ronny Pielaet en Rudy de Windt geschoten.

 

Na afkampen werd het Rudy de Windt die in de 5e

ronde de koningsvogel nogmaals schoot.

En zodoende koning werd.

 

Helaas moet de koning van vorig jaar afscheid nemen

van zijn konings titel en hem overdragen aan de nieuwe koning.

                                 koning 2019 Gustaaf

 

                   Koningschieting 2020 Rudy Ronny

 Van links naar rechts Koning Rudy de Windt en Prins Ronny Pielaet.

 

Daarna was er een mooie en gezellige prijsschieting,

er werden 20 mooie prijzen ter beschikking gesteld door Alex & Frans Claeijs.

Ook waren er mooie balpennen, geschonken door Carlo de Baerdemaeker.

Allen bedankt voor de opkomst en de gezellige middag.

 

                           08-02-2020 Hanenschieting

 Er namen 33 schutters deel aan deze hanenschieting.

De schieting begon met een volle wip hanen.

Die te verschieten waren onder de deelnemende schutters.

 

                              13-03-2020 Coronavirus

Beste leden van Handbooggilde Sint Sebastiaan,

Na overleg met de medebestuursleden is er besloten om de schietingen en Algemene Leden Vergadering tot nader bericht op te schorten.

Deze beslissing is genomen doordat ons ledenbestand het meest uit oudere leden bestaan

en dit net de groep is die het meest kwetsbaar is.

Ook wij hebben de voortdurende ontwikkelingen

omtrent het coronavirus steeds nauwgezet gevolgd. Op dit moment is er ook meer duidelijkheid over de

strenge maatregelen en wat er juist allemaal dient te gebeuren. Omdat de veiligheid en gezondheid

van al onze leden onze eerste prioriteit is.

Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

Nieuwsbericht | 12-03-2020 | 15:37

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

  • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
  • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
  • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
  • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
  • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
  • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
  • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

 

Met vriendelijke groeten

Namens het bestuur.

Noël van de Wijnckel

Griffier van Handbooggilde Sint Sebastiaan

Aardenburg

 

Maandag 1 Juni, 2e Pinksteren

Onze eerste schieting na een lange stilte i.v.m. de Corona crisis.

De eerste schieting begint al met een mooie prijsschieting ter ere

van het 40-jarige huwelijks verjaardag van Juliana en Carlo.

Die alsook de prijzen schonken waarvoor onze grote dank.

De schieting ving aan met 28 schutters waarvan één jeugd lid.

Het was even aanpassen aan de maatregelen die genomen waren

op het terrein en in het gebouw, in het gebouw was het één richting

verkeer en in de toiletruimte één persoon tegelijk, op het terras was

het ook in goede banen geleid, tafels waaraan max drie en twee

personen konden plaats nemen, zodat iedereen de anderhalve meter

afstand kon bewaren, even wennen omdat in onze sport vaak in

ploegjes geschoten wordt, die konden helaas niet samen zitten.

Op het terrein waren ook looproutes zodat we elkaar niet tegenkwamen.

Al bij al dus toch een mooie en gezellige schieting, één die lang in ons geheugen

zal blijven hangen. We zien al uit naar de volgende schieting aanstaande Zaterdag.

Klep winnaar 01 06 2020

Klep-winnaar Michel Minnaert geschonken door Juliana & Carlo.

Van l.n.r. Carlo de Baerdemaeker en Michel Minnaert.

 

Prijsschieting 1e Prijs-schieting     
           
Datum   1-6-2020      
           
Aantal schutters 28      
           
Prijs-schieting ter ere 40 jarig huwelijk Juliana & Carlo.
           
Hoge  1 Inger de Bruin    
  2 Maickel de Vriend    
           
           
Zijden 1 Angelo de Rooze    
  2 Niet af      
  3 niet af      
  4 Niet af      
           
           
Kallen 1 Noél v/d Wijnckel    
  2 niet af      
  3 Kenneth Luteijn    
  4 Niet af      
           
Prijzen   Klep-prijs    Michel Minnaert  
           
  1 Staf de Vriend    
  2 Michel Minnaert    
  3 Noél v/d Wijnckel    
  4 Cindy Jansen-Longueville  
  5 Kenneth Luteijn    
  6 Bart Jansen    
  7 Kylian Luteijn    
  8 Maickel de Vriend    
  9 Theo Hol      
  10 Sjef van Dongen    
  11 Robin Jansen    
  12 Jan de Zwart    
  13 Angelo de Rooze    
  14 Caroline van Daele-Baerdemaeker
  15 Dorien v/d Wijnckel-Carlier  
  16 Giovannie de Rooze  
  17 Nera de Vriend-Lippens  
  18 Jacques v/d Wijnckel  
  19 Richard de Wispelaere  
  20 Rob van Leeuwen    

 

 

 

1e Geldschieting 06-06-2020

 

Prijsschieting 1e Geldschieting  
         
Datum   6-6-2020    
         
Aantal schutters 11    
         
Hoge  1 Angelo de Rooze  
  2 Gioovannie de Rooze
         
Zijden 1 Sjef van Dongen  
  2 Theo Hol    
         
Kallen 1 Freddy van Ecke  
  2 niet af    

1e Geldschieting 6 6 2020

 

2e Prijsschieting 13-06-2020

 

Aantal schutters 27        
             
Prijsschieting van ons erelid Richard de Wispelaere 80 jaar,
met leuke vogels gemaakt door onze hoofdman.  
Onze dank hiervoor. Alsook mooie prijzen van het gilde.  

 

Prijsschieting Richard 80 jaar  

Richard 80 jaar 3e

Erelid Richard de Wispelaere 80 jaar.

 

Hoge:  1 A. de Rooze  
  2 Niet af    
         
Zijden: 1 F. van Ecke  
  2 Ke. Luteijn  
  3 P. Sinack    
  4 Niet af    
         
Kallen: 1 N. de Vriend-Lippens
  2 R. Jansen    
  3 R. Jansen    
  4 M. Minnaert  
Prijzen:        
  1 Frank Veldkamp  
  2 Michaël de Windt  
  3 Inger de Bruijn  
  4 Gustaaf de Vriend  
  5 Nera de Vriend-Lippens
  6 Ronny Pielaet  
  7 Michel Minnaert  
  8 Angelo de Rooze  
  9 Kylian Luteijn  
  10 Maickel de Vriend  

 28 - 06 - 2020 Koningschieting Jeugd & Senioren.

De schieting ving aan met 31 schutters.

Thies van de Rotten jeugdkoning 2020 op staande-wip.              
Bij de senioren was het ons oudste lid Sjef van Dongen die in de 2e ronde als enige  de konings vogel naar beneden schoot.
Zo zie je maar dat het boog schieten een sport voor jong en oud is.            
En Marnix Matthijs shoot zich in de 7e ronde prins.              
                         
Ook heel veel dank aan de prijsgevers die elk jaar voor hele mooie prijzen zorgen.        
Die verzorgd werden door Slagerij De Ossekop.                

 

 Koning Prins 2020 Jeugd Koning

 Van links naar rechts: Koning Sjef van Dongen, Jeugdkoning Thies v/d Rotten en Prins Marnix Matthijs.

Jeugdkoning 2020 Koning Sjef 2020

Prins Marnix 2020

 

 Prijsschieting Koning & Prins 25-07-2020

 

Hele mooie prijsschieting met 20 prijzen.

Daarvoor onze dank aan Koning & Prins.

Prijzen verzorgd door Slagerij De Ossekop.

 

Ook een mooie mand als prijs voor de Blokvogel.

Geschonken door onze Hoofdman G. de Vriend.

 Scorebord prijsschieting K P 25 07 2020 Hoofdman en Koning S. van Dongen 25 07 2020

Prins Marnix en Hoofdman 25 07 2020 Winnaar blokvogel 25 07 2020

 

Persbericht
Prijsschieting 6e Prijs-schieting 
Datum 15-8-2020
Aantal schutters 18
Hoge  1 niet af
2 niet af
Zijden 1 T. Luteijn-Sinack
2 niet af
Kallen 1 TH. Lampaert
2 Niet af
3 J. v/d Wijnckel
4 niet af
Prijzen 1 T. Luteijn-Sinack
2 I. Bax
3 M. Matthys
4 F. van Ecke
5 Ky. Luteijn
6 R. de Wispelaere
7 I. de Bruijn
8 G. de Vriend
9 N. de Vriend-Lippens
10 F. Veldkamp
11 Ke. Luteijn

 

 Prijsschieting 7e Nera 30 08 2020